Psicoteràpia

Nens · Adolescents

Adults

Testimonis

Espai Grupal

Tallers i conferències

Centre

Sobre mi

Contactar

mireiavilaseca@yahoo.es
Tel. 637 43 24 80
num. col.legiada 14.247

Centre registrat oficialment al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Psicologia per a nens, adolescents i adults

'He anat dissenyant un mètode de treball conjunt on pares i fills poden aprendre a viure més harmònicament amb els sentiments'.

M'interessa tot el que té a veure amb poder expressar allò que sentim en el nostre interior ...

Quan era petita, recordo que com un radar detectava tot allò que esdevenia a casa i en el meu entorn immediat. Acostumava a deixar anar algunes frases o comentaris que en el seu moment podien o no ser compreses / rebuts pels adults. Sensible i curiosa, vaig anar aprenent a sentir-me millor amb mi mateixa quan podia expressar els meus sentiments i pensaments de forma natural, deslligant els nusos tensionals que es formaven en el meu cos.

Coordinadora de centres socials i activitats extraescolars

En primera edat adulta, vaig seguir desenvolupant la meva tasca com a coordinadora de centres socials i activitats extraescolars, on vaig poder ficar-me en el món de la psicologia infantojuvenil, coneixent més a fons tot el intrisecamente relacionat amb els sistemes familiars.

Importància del vincle i la comunicació saludable

Sóc molt conscient de la importància del vincle i la comunicació saludable entre pares i fills, a més del privilegi de comptar amb figures educatives a casa ia l'escola que actuen com a reforç positiu.

Hem de comprendre, que un nen / adolescent, no disposa dels mateixos recursos per elaborar el dolor i les dificultats perquè encara està aprenent qui és i com és el món, i la majoria de vegades se sent perdut i desorientat davant la seva quotidianitat.

Psicologia integradora i humanista

Per continuar aprenent sobre el comportament humà, l'any 1994, fa 18 anys, vaig començar els estudis de Psicologia. Posteriorment, vaig continuar formant-me, i m'alegra seguir enriquint amb aportacions formatives que rebo, en la línia infantojuvenil, des d'una perspectiva integradora (Anàlisi Transaccional, Gestalt, Psicoanàlisi, Clínica Cognitiu-conductual, etc.) I una orientació humanista basada en el respecte i acceptació cap a l'altre.

El meu mètode de treball

Amb el pas dels anys, he anat dissenyant un mètode de treball conjunt on pares i fills poden aprendre junts a viure més harmònicament amb els sentiments, comprenent que formen part d'una dinàmica més àmplia, la família, un espai imprescindible per créixer com a persona.

El centre d'assessorament emocional a famílies

Des de fa més de deu anys dirigeixo el meu propi centre de psicologia ubicat a Terrassa i especialitzat en l'Assessorament Emocional a Famílies. Un espai que em permet seguir aprenent cada dia, i en el qual ara col · laboren (com terapeutes del centre i com a assistents dels tallers que imparteixo), altres professionals, especialistes també en infantojuvenil.